درباره ما

به نام خدا

با توجه به حضور روز افزون مردم در رشته های ورزشی، بصورت تخصصی یا عمومی، تصمیم گرفتیم وب سایتی جهت ارائه خدمات و محصولات ورزشی راه اندازی کنیم.

امید است با عنایت الطاف الهی این هدف را با تمامی توان و انرژی پیش ببریم.

با تشکر از همراهی شما