قوانین سایت

قوانین سایت

قوانین سایت 

1- شرکت در رویدادهای ورزشی طبق قوانین مطرح شده در همان رویداد می باشد.

2- انصراف از شرکت در دوره پس از واریز وجه امکان پذیر می باشد.

3- وجه دوره انصرافی به کیف پول شما منتقل میشود.

4- زمان قانونی انصراف از رویداد قبل از 72 ساعت از برگزاری رویداد می باشد که وجه آن به کیف پول شما منتقل شده و امکان خرید از طریق کیف پول نیز محیاست.

5- انصراف کمتر از 72 ساعت از زمان اجرای رویداد امکان پذیر نمی باشد و وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.

6- در صورت لغو روداد، تمامی وجه به کیف پول شما منتقل خواهد شد.

(0)نظرات

نظر خود را بیان کنید

برای ثبت نظر خود از اینجا وارد سایت شوید.